Profile

Join date: Oct 13, 2022

About

Jumlah bet yang tidak logika banyak sekali pemain yang sering menyelesaikan bet yang tidak sesuai ahliqq dengan card, terkadang masa kaum permain menjumpai card yang ganteng di awal beberapa orang bakal mengamalkan raise yang ahli qq singkat namun yang untuk card yang jelek.

ahli qq

More actions